Amdanom ni

Mae Cyfrifwyr Teilo yn gwmni bychain o gyfrfiwyr wedi ei leoli ym Mhontcanna yng nghalon y brifddinas. Mae gwasanaeth gwbwl Gymraeg ar gael, yn cynnwys ffeilio cyfrifon yn y Gymraeg, TAW a Hunan Asesiad (SA).

Mae’r cwmni wedi ei rheoli gan Iestyn Thomas B.Sc M.Sc (Oxon) FCCA.

Mae Iestyn yn gyfrifydd cymwysiedig ac yn frodor o Gaerdydd, gyda bron i 20 mlynedd o brofiad yn y maes.

Ffocws y cwmni yw gwneud cyfrifon a delio gyda materion trethi ar gyfer cwmniau bychain a masnachwyr unigol / partneriaethau.

Rydym yn codi ffi misol penodedig, felly byddwch yn gwybod yn iawn faint sydd yn rhaid i chi dalu. Nid ydym yn codi wrth yr awr, felly bydd dim costau cyfrinachol.