Cymraeg

Mae Cyfrifwyr Teilo yn cwmni bychain o cyfrfiwyr wedi ei leoli ym Mhontcanna yng nghalon y prifddinas. Mae gwasanaeth gwbwl Gymraeg ar gael, yn cynnwys ffeilio cyfrifon yn y Gymraeg, TAW a Hunan Asesiad (SA).

Mae’r cwmni wedi ei ┬árheoli gan Iestyn Thomas BSc MSc FCCA.

Mae Iestyn yn cyfrifydd cymwysiedig ac yn frodor o Gaerdydd, gyda bron i 20 mlynedd o brofiad yn y maes.

Focws y cwmni yw gwneud cyfrifon a delio gyda materion trethi ar gyfer cmwniau bychain a sole traders / partneriaethau.