Cysylltwch a ni

Cysylltwch a ni pan mae’n gyfleus i chi ac ym mha bynnag modd yr hoffech. Rydym yn cynnig gwasanaeth broffesiynol a chyfeillgar heb unrhyw bwysau gwerthu.

Ebost:                    iestynthomas@teilo-accounting.co.uk

Ffon:                      029 20 372322

Ffon symudol:        07753 966515

Cyfeiriad:               17 Teilo Street, Pontcanna, Caerdydd, CF11 9JN

 

 

Eich Preifatrwydd
Bydd unrhyw wybodaeth a dderbynir gan Gyfrifwyr Teilo yn cael ei drin gyda dyletswydd cyfrinachedd uchel a ni chaiff ei rhannu gyda thrydydd parti, heblaw bod hyn yn angenrheidiol yn ol y gyfraith.